BIBLIOGRAFIA


"Mały słownik matematyczny" wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1975
"Encyklopedia szkolna. Matematyka" Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989
"Miniatury matematyczne dla szkół ponadgimnazjalnych" nr 20, wydawnictwo "Aksjomat", Toruń 2006