Kula

DEFINICJA: Kulą o środku O i promieniu R nazywamy zbiór wszystkich punktów przestrzenie, których odległość od punktu O jest nie większa od R.

Kula jest bryłą obrotową pows tałą przez obrót półkola dookoła prostej, w której zawarta jest średnica tego półkola.WZORY:

Pole kuliObjętość kuli