Stożek

DEFINICJA:Stożkiem nazywamy bryłę obrotową powstałą przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła prostej zawierającej jedną z przyprostokątnych.WZORY:


Pole stożka           Objętość stożka