Dzielenie odcinka X równych części


Tutaj powinna być animacja

1. Rysujemy odcinek o początku w punkcie L oraz końcu w punkcie K .
2. Rysujemy półprostą c wychodzącą z punktu L .
3. Na półprostej c rysujemy kilka odcinków w ten sposób, aby każdy z tych odcinków był takiej samej długości.
4. Koniec ostatniego odcinka (tego, który został narysowany w punkcie nr 4) łączymy z punktem K (czyli końcem odcinka, który chcemy podzielić).
5. Półprostą s łączymy z odcinkiem LK tak, aby s || p .
6. Powtarzamy punkt 5 aż do uzyskania wszystkich części odcinka.

Autor: Kamil Małochleb, ZSME TARNÓW.