Christian Heinrich von Nagel

portret

Christian Heinrich von Nagel urodził się 28 lutego 1803r. w Stuttgarcie, zmarł 27 października 1882r. w Ulm w Niemczech.

Po ukończeniu gimnazjum w 1817r. Nagel uczęszczał do Evangelical Seminaries of Maulbronn and Blaubeuren. W latach 1821 - 1825 zgłębiał teologię na Tübingen Stift. Po ukończeniu nauki jego obiektem zainteresowań stała się matematyka. Rozpoczął pracę jako nauczyciel tego przedmiotu i nauk przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej w Tübingen. Dzięki pracy pt.: De triangulis rectangulis ex algebraica aequatione construendis w  1826 r. uzyskał tytuł doktora filozofii.

Przed rokiem 1830 wykładał na uniwersytecie w Tübingen. W tym samym roku przeprowadził się do Ulm, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki i przedmiotów przyrodniczych w miejscowym gimnazjum. W 1840r. napisał 400-stronicową pracę zatytułowaną: Die Idee der Realschule , nach ihrer theoretischen Begrundung und praktischen Ausführung dargestellt. W 1844 r. Nagel został dyrektorem Realanstalt Ulm (szkoły nauk przyrodniczych Ulm). Po 25 letnim piastowaniu tego stanowiska został odznaczony tytułem honorowego obywatela miasta Ulm (Ehrenbürger von Ulm). Odszedł na emeryturę w 1875r.

Najbardziej znane są jego prace z zakresu geometrii trójkąta. Na jego cześć został nazwany jeden z ważniejszych punktów trójkąta – punkt Nagela, opisany przez niego w 1836r. Sześć publikacji i dyskusji Nagela zostało przetłumaczone i zamieszczone w dziele : The Development of Modern Triangle Geometry.