Strona główna

"Trójkąt zawiera więcej cudów na centymetr kwadratowy,
niż jakakolwiek inna dziedzina matematyki"

Clark Kimberling

Wśród wielu fascynujących dziedzin matematyki na szczególne uznanie zasługuje geometria, która obok arytmetyki jest najstarszą z dziedzin matematycznych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości rozwijała się również i geometria. Matematycy od badania kształtów przedmiotów życia codziennego przeszli do zajmowania się wielowymiarowymi przestrzeniami matematycznymi. Twierdzenia z najwcześniejszych dziejów nie straciły jednak na ważności. Przeciwnie, stały się podstawą twierdzeń pochodzących z okresów chronologicznie późniejszych. Kolejne pokolenia matematyków dokładają do zbioru wiedzy coraz to nowe elementy.

W ogromie pojęć, figur geometrycznych omawianych na lekcji matematyki najprostszym wydaje się trójkąt. Ta najmniejsza figura wypukła i domknięta może wydawać się nudna i niewarta uwagi. Uważam jednak, że to nieprawda. Nie ma moim zdaniem ciekawszej figury geometrycznej. Żeby dojść do takiego wniosku trzeba wychylić się nieco poza ramy szkolnego programu. Pozwala to spojrzeć na matematykę z nieco innego punktu widzenia. Zauważa się wtedy, że matematyka to nie tylko setki nudnych i schematycznie rozwiązywanych zadań. A odpowiedź na pytanie: "Po co mi matematyka?" nabiera całkowicie innego sensu.

W poniższej pracy postaram się dowieść, że trójkąt nie jest nudny. Chcę tego dokonać poprzez przybliżenie Czytelnikowi jednego spośród 5405 szczególnych punktów trójkąta -punktu Nagela. Przypomnę także potrzebne twierdzenia i pokażę niezbędne konstrukcję. Mam nadzieję, że Czytelnik po zapoznaniu się z treścią mojej pracy przyzna mi rację i powie, że "Trójkąt nie taki nudny!".

Bartłomiej Bojarczuk
I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Aktywny Czytelnik ma szansę po zapoznaniu się z treścią witryny sprawdzić swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne. Z uwagi na to, że zarówno twierdzenie Cevy i pojęcie okręgów dopisanych wykraczają poza ramy programu liceum prezentuję je w materiałach dodatkowych.

Uwaga!

Do wygodnego przeglądania witryny zaleca się używanie trybu pełnoekranowego (F11 w większości przeglądarek). Do uruchomienia Samodzielnej konstrukcji niezbędne jest posiadanie aktualnego oprogramowania java.