Geometria

Geometria

Liczba Fi pojawia się często w geometrii, szczególnie w figurach o symetrii pentagonalnej. Długość przekątnej pięciokąta foremnego jest 1,6180339887..... razy dłuższa od jego boku.

Równanie

Więc jeśli bok "a" pomnożymy prze liczbę fi (1,618...) to otrzymamy długość przekątnej d.

Podział odcinka

Jak zrobić żeby dwa odcinki były w złotym stosunku?

Oto pierwszy sposób jak tego dokonać: Jako pierwsze zbuduj kwadrat o boku "a" następnie znajdź środek odcinka "a" (np.środek dolnego boku). Wyznacz odcinek łączący środek odcinka "a" z końcem boku przeciwległego, następnie weź go i odłóż ze środka boku na prostej, w której zawiera się ten bok (czynność na rysunku zaznaczona łukiem okręgu).Część odłożonego odcinka, wystająca poza bok kwadratu, wyznacza szukaną długość b. Odcinek ten wystarczy odłożyć na boku wyjściowego kwadratu.

Równanie


W drugim sposobie należy skonstruować odcinek BC prostopadły do odcinka AB, przechodzący przez koniec B, o długości równej połowie długości AB. Następnie połącz punkty "A" i "C", które utworzą przeciwprostokątną. Narysuj okrąg, o promieniu BC, z wierzchołka "C". Punkt przecięcia odcinka AC oznacz literą D.Znowu narysuj okrąg o środku w "A" i promieniu AD. Przetnie on odcinek AB w punkcie "S", i w związku z tym podzieli go w złotym stosunku.

Równanie


Konstrukcja Odoma

To konstrukcja zaproponowana przez George'a Odoma w której aby wyznaczyć złoty podział wystarczy tylko wpisać trójkąt równoboczny w okręg i wyznaczyć środki 2 ramion. Po połączeniu środków i przedłużeniu ich tak aby przecięły okrąg otrzymamy złoty podział (zaznaczony kolorem na obrazku).

Równanie