Kwadrat magiczny

Pojęcie

Kwadrat magiczny – tablica składająca się z n wierszy i n kolumn (n>2), w którą wpisano n2 różnych nie powtarzających się dodatnich liczb naturalnych w ten sposób, że suma liczb w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna). Kwadrat, w którym suma liczb w każdym wierszu i każdej kolumnie jest taka sama, ale sumy liczb w przekątnych są różne, nazywa się półmagicznym.

Kwadraty magiczne nie mają żadnego zastosowania naukowego, ich układanie jest rodzajem rozrywki matematycznej. Kwadratów magicznych jest nieskończenie wiele. Najpopularniejsze są kwadraty zbudowane z kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego: 1, 2, ... n2.

Przykład

Sposób zrobienia kwadratu 3x3

Na rysunku poniżej pokazano, jak zrobić kwadrat magiczny 3x3. Wystarczy podać jakąkolwiek liczbę dla a, b i c. Na przykład, jeśli a=5, b=3, natomiast c=1, otrzymamy kwadrat jak na rysunku powyżej.

Źródło: http://pl.wikipedia.org