Magiczne liczby

9

Weź dowolną liczbę dwucyfrową kończącą się na 9. Liczba ta jest równa sumie mnożenia i dodawania jej cyfr. Dajmy przykład.

39 = (3 x 9) + (3 + 9)

22

Liczba 22 jest tak samo magiczna jak liczba 1089. Istnieją działania, które zawsze prowadzą do liczby 22. Wybierzmy dowolną trzycyfrową liczbę ABC, gdzie A różne od B i od C. Dodajmy wszystkie możliwe kombinacje dwucyfrowe do siebie, czyli AB+AC+BC+BA+CA+CB, następnie otrzymaną sumę podzielmy przez sumę cyfr ABC.

123
12+13+21+23+31+32 = 132
132/(1+2+3) = 22

1001

Dowolna liczba trzycyfrowa ABC, pomnożona przez liczbę 1001 ma postać ABC ABC. Dajmy przykład.

754 * 1001 = 754 754

1089

Wybierz dowolną trzycyfrową liczbę, której cyfra setek jest różna od cyfry jednostek. Czyli dla liczby ABC – A jest różne od C. Odwróć liczbę cyframi tak, aby powstała liczba CBA. Teraz od większej odejmij tę mniejszą, na przykład ABC-CBA. Wynik potraktujemy podobnie z tym wyjątkiem, Że powstałe liczby dodamy do siebie.

149
941 – 149 = 792
792 + 297 = 1089

6174

Wybierz dowolną liczbę czterocyfrową ABCD, w której wszystkie cyfry różnią się od siebie. Ułóż z niej dwie liczby czterocyfrowe. Jedną, układając cyfry od największej do najmniejszej, a drugą układając cyfry od najmniejszej do największej. Od większej liczby odejmij mniejszą i powtarzaj to działanie aż do zapętlenia.

6354
6543 – 3456 = 3087
8730 – 0378 = 8352
8532 – 2358 = 6174
6741 – 1467 = 6174

Palindromy

Jak wiesz palindromy to takie wyrazy, które czytane wspak brzmią tak samo jak czytane normalnie. W matematyce też występują liczby palindromiczne.

11^1 = 11
11^2 = 121
11^3 = 1331
11^4 = 14641

Jak utworzyć własny palindrom
23
23 + 32 = 55

75
75 + 57 = 132 → 132 + 231 = 363

86
86 + 68 = 154 → 154 + 451 = 605 → 605 + 506 = 1111

Źródło: Pokochać matematykę, Cezary Malinowski, Darmowy fragment publikacji