Sprytne potęgowanie liczb do kwadratu

Liczby dwucyfrowe

Przedstawię wam sposób łatwego potęgowania dowolnej liczby. Jest tylko jeden warunek liczba musi mieć przynajmniej 2cyfry. Jest to sposób dosyć prosty, granicza się do prostych operacji mnożenia i dodawania. Działa dobrze na małych jak i na wielkich liczbach.

Liczby n-cyfrowe (ale przynajmniej 2 cyfrowe)

Te operacje działają na dowlnej n-liczbie przynajmniej dwucyfrowej. Oglądając poniższe animacje można bez problemu znaleźć wzór sprytnego potęgowania.

Źródło: Youtube.pl