Autorem strony jest Wiktor Przybylski z klasy 3G X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.