O autorze

Autor strony:


Rafał Dudek
Zespół Szkół Łączności
Technikum Łączności nr 14
ul. Monte Cassino 31
30-324 Kraków
telefon: 012 269-15-57


Opiekun:
mgr Barbara Ciborowska - nauczyciel matematyki

adres e-mail: dudek.rafal0@gmail.com