Liczby Stirlinga

Liczba Stirlinga pierwszego rodzaju

dla n liczb w k cyklach to liczba permutacji zbioru n-elementowego z ilościa k cykli. Opisana jest wzorem:

[ n k ] = n 1 [ n 1 k ] + [ n 1 k 1 ] zakładając¸ że: [ n n ] = 1, [ n 0 ] = 0, [ 0 0 ] = 1 o r a z [ n k ] = 0 dla k > n
Liczbę Stirlinga pierwszego rodzaju możemy zapisać także w postaci s(n,k).
Przykład: liczba permutacji zbioru 4 elementowego złożonego z 2 cykli s(4,2)=11 .
Możemy je wszystkie wypisać, aby to sprawdzić:
(0,1,2)(3) , (0,2,1)(3) , (0,1,3)(2) , (0,3,1)(2) , (0,2,3)(1) , (0,3,2)(1) , (1,2,3)(0) , (1,3,2)(0) , (0,1)(2,3) , (0,2)(1,3) , (0,3)(1,2)
Nasze wnioski możemy potwierdzić licząc ze wzoru:

[ 4 2 ] = 4 1 [ 4 1 2 ] + [ 4 1 2 1 ] = 3 · [ 3 2 ] + [ 3 1 ] = = 3 · 3 1 [ 3 1 2 ] + 3 · [ 3 1 2 1 ] + 3 1 [ 3 1 1 ] + [ 3 1 1 1 ] = = 6 · [ 2 2 ] + 3 · [ 2 1 ] + 2 · [ 2 1 ] + [ 2 0 ] = 6 · 1 + 5 · [ 2 1 ] + 0 = = 6 + 5 · 2 1 [ 2 1 1 ] + 5 · [ 2 1 1 1 ] = 6 + 5 · [ 1 1 ] + 5 · [ 1 0 ] = = 6 + 5 · 1 + 5 · 0 = 11
Jak widzimy, nasz wynik się zgodził.

Liczba Stirlinga drugiego rodzaju

to liczba sposobów podziału zbioru n-elementowego na k niepustych podzbiorów(bloków):

{ n k } = k · { n 1 k } + { n 1 k 1 } zakładając¸ że: { n n } = 1, { n 1 } = 1, { n 0 } = 0 o r a z { n k } = 0 dla k > n
Liczbę Stirlinga drugiego rodzaju możemy zapisać także w postaci S(n,k). Przykład: liczba podziałów zbioru 4 elementowego złożonego na 2 bloki S(4,2)=7 .
Możemy je wszystkie wypisać, aby to sprawdzić:
{0,1,2}{3} , {0,1,3}{2} , {0,2,3}{1} , {1,2,3}{0} , {0,1}{2,3} , {0,2}{1,3} , {0,3}{1,2}
Nasze wnioski możemy potwierdzić licząc ze wzoru:

{ 4 2 } = 2 · { 4 1 2 } + { 4 1 2 1 } = 2 · { 3 2 } + { 3 1 } = 2 · { 3 2 } + 1 = = 2 · 2 · { 3 1 2 } + 2 · { 3 1 2 1 } + 1 = 4 · { 2 2 } + 2 · { 2 1 } + 1 = 4 + 2 + 1 = 7
jak widzimy, nasz wynik się zgodził.