Zadanie

Grupowanie sposobów podziału pięciokąta foremnego :


Na ile sposobów możemy pogrupować wszystkie sposoby podziału pięciokąta foremnego na trójkąty, za pomocą jego przekątnych(każdy podział zaliczamy jako jeden element)?

Opis rozwiązania ▼

By rozwiązać to zadanie będziemy musieli policzyć liczbę Bella ze zbioru zawierającego wszystkie możliwości podziału naszej figury. Ich ilość policzymy za pomocą Liczby Catalana: C3, ponieważ pięciokąt foremny jest figurą wypukłą.

Rozwiązanie ▼

Liczymy ilość możliwych podziałów naszej figury na trójkąty - C3:

C 3 = 1 3+1 6 3 = 6! 4!·3! = 6·5 3·2·1 = 30 6 = 5
Następnie liczymy ilość możliwych pogrupowań (liczba Bella dla zbioru 5-elementowego).

B 5 = 5 k = 0 S 5, k = = { 5 0 } + { 5 1 } + { 5 2 } + { 5 3 } + { 5 4 } + { 5 5 } = = 0 + 1 + { 5 2 } + { 5 3 } + { 5 4 } + 1 = = 2 + 2 · { 5 1 2 } + { 5 1 2 1 } + 3 · { 5 1 3 } + { 5 1 3 1 } + 4 · { 5 1 4 } + { 5 1 4 1 } = = 2 + 2 · { 4 2 } + { 4 1 } + 3 · { 4 3 } + { 4 2 } + 4 · { 4 4 } + { 4 3 } = = 2 + { 4 1 } + 3 · { 4 2 } + 4 · { 4 3 } + 4 · { 4 4 } = 7 + 3 · { 4 2 } + 4 · { 4 3 } = = 7 + 6 · { 3 2 } + 3 · { 3 1 } + 12 · { 3 3 } + 4 · { 3 2 } = 22 + 10 · { 3 2 } = = 22 + 20 · { 2 2 } + 10 · { 2 1 } = 22 + 20 · 1 + 10 · 1 = 52
Odpowiedź: Wszystkie możliwe sposoby podziału pięciokąta foremnego na trójkąty za pomocą przekątnych możemy pogrupować na 52 różne możliwości.