Mam nadzieję, że moja strona przybliżyła Ci chociaż trochę zagadnienie pochodnych funkcji. Mam tu dla Ciebie kilka zadań, dzięki którym sprawdzisz swe umiejętności.

1) W pewnej fabryce koszt wytworzenia w ciągu jednego dnia x sztuk pewnego dobra oznacza się funkcją: K(x)=0,1x3+675. Ile trzeba wytwarzać sztuk dziennie aby koszt wytworzenia jednego produktu był najmniejszy?2) Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 72cm. Przy jakiej długości krawędzi podstawy bryła ta będzie mieć największą objętość?

3) Wyznacz pochodną funkcji f(x)=(-1/7x4-2x11+3x3+79)