Paweł Talaga
Bibliografia:
J. B. Zeldowicz "Matematyka wyższa dla początkujących"
R. Kalina, T. Szymański, F. Linke "Matematyka dla klasy IV szkoły średniej"
K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda
"Matematyka, podręcznik do liceów i techników, część 2: elementy analizy matematycznej"