Z dowolnego punktu można poprowadzić prostą do dowolnego innego punktu (aksjomat należenia) - prawo to mówi, że jeżeli mamy dane na płaszczyźnie 2 punkty nie pokrywające się, możemy je połączyć tylko jedną prostą.