Ograniczoną prostą można dowolnie przedłużać (aksjomat ciągłości) - prawo to mówi, że każda prosta ma nieskończoną długość i oba jej końce możemy dowoli przedłużać.