Z każdego punktu można zakreślić okrąg o dowolnym promieniu - prawo to mówi, że jeżeli mamy dany punkt, możemy zakreślić okrąg o każdym promieniu. W takim wypadku ten punkt będzie środkiem tego okręgu.