Euklides z Aleksandrii (ur. ok. 365 r. p.n.e., zm. ok. 300 r. p.n.e.) - matematyk grecki pochodzący z Aten, przez większość życia działający w Aleksandrii. Okres działalności Euklidesa przypada na lata panowania Ptolemeusza Sotera I. Euklides był jednym z pierwszych wykładowców słynnej wówczas Szkoły Aleksandryjskiej. Przypuszcza się, że był wychowankiem Akademii Platońskiej, gdzie posiadł głęboką wiedzę mając dostęp do najlepszych prac matematyków i filozofów greckich. Przemawia za tym między innymi cecha "Elementów" - skrupulatne, tak charakterystyczne dla Platona i jego zwolenników, omijanie wszelkich zagadnień mających związek z praktyką. Według jednej z anegdot o Euklidesie, król Ptolemeusz I przeglądając "Elementy" zapytał autora, czy nie ma krótszych dróg wiodących do geometrii, na co Euklides odrzekł: "W geometrii nie ma nawet specjalnych dróg dla królów". Euklides zajmował się głównie geometrią, a swoje twierdzenia ujął w dziele pt. Elementy, składającym się z 13 ksiąg. Powszechność studiowania tego dzieła porównywano z popularnością Biblii. Przez ponad 2000 lat wszyscy uczniowie zapoznawali się z Elementami jako wstępem do geometrii. Nawet dzisiejsze podręczniki z tej dziedziny są w dużej mierze oparte na metodach i twierdzeniach Euklidesa. Napisał on także inne dzieła, ale tylko nieliczne spośród nich się zachowały.