Powierzchnia NURBS

Krzywe matematyczne w grafice komputerowej

Krzywe NURBS

Krzywe NURBS (ang. Non-uniform rational B-splines), czyli niejednorodne wymierne krzywe b-sklejane to uogólniona nazwa dla więkości krzywych b-sklejanych, które składają się z fragmentów krzywych Béziera.

Są to:Na kształt krzywej NURBS wpływają punkty kontrolne, węzły, wagi punktów kontrolnych oraz stopień wielomianów.

Jest typem krzywej, który wykorzystywany jest przez inżynierów ze względu na wygodę w generowaniu obiektów.

Dowolny punkt na krzywej NURBS dany jest wzorem:

Wzór NURBS


Przykładowa krzywa NURBS z podanymi wagami punktów kontrolnych:

Krzywa NURBS


Do góry