Powierzchnia NURBS

Krzywe matematyczne w grafice komputerowej

Przykłady wykorzystania powierzchni NURBS

Wykorzystanie w modelowaniu 3d:

4


1


2


3


Do góry