Powierzchnia NURBS

Krzywe matematyczne w grafice komputerowej

O stronie

Autor strony: Artur Żółkoś
Szkoła: Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Do stworzenia strony wykorzystałem wiedzę zdobytą z następujących źródeł:

Skrypty Javascript zostały opracowane własnoręcznie sugerując się dokumentacją oraz przykładami.

Jako, że do wygenerowania niektórych krzywych potrzebne byłoby oprogramowanie płatne, przyznaję, że posłużyłem się w kilku przypadkach rysunkami znalezionymi w Internecie mających licencję na nieograniczone kopiowanie.

Strona została napisana zgodnie ze standardem HTML5 oraz CSS3, co może sprawiać, że nie będzie się prawidłowo wyświetlać na przeglądarkach nieobsługujących ten standard (w tym Internet Explorer).

Do góry