Twierdzenie Feuerbacha

Twierdzenie Feuerbacha mówi o tym, że okrąg dziewięciu punktów jest styczny do okręgu wpisanego i trzech okręgów dopisanych. Punkty styczności nazywane są punktami Feuerbacha. Punkty te przedstawiono na animacji poniżej: