Ci sławni

Chciałbym przedstawić osoby, bez których ta strona nie zostałaby stworzona. Mówię tu o sławnych matematykach, którzy wynaleźli przedstawione tu twierdzenia.

Pitagoras to grecki matematyk, ale też filozof. Jest autorem jednego z najbardziej popularnych twierdzeń matematycznych. Według jego koncepcji cały świat ma składać się z liczb.

Tales z Miletu to kolejny matematyk starożytnej Grecji. Dał podstawy geometrii, wprowadzając m.in. takie pojęcia jak średnica czy trójkąt równoramienny. Stworzył twierdzenie nazwane jego imieniem, chociaż nigdy go nie udowodnił.

Leonhard Euler żył w latach 1707-1783. Pochodził ze Szwajcarii. Był matematykiem i fizykiem. Oprócz udowodnienia istnienia prostej, nazwanej jego imieniem, wprowadził do notacji matematycznej takie zapisy jak f(x), zastosowanie greckiej litery Σ dla oznaczania sumy czy rozpropagowanie litery Π dla oznaczenia stosunku obwodu okręgu do jego średnicy.

Karl Wilhelm Feuerbach to niemiecki matematyk XIX w., zajmujący się geometrią. W 1822 r. podał twierdzenie o okręgu dziewięciu punktów.