Zadania

Poniżej przedstawiam kilka prostych zadań z materiału zawartego na tej stronie. Sprawdź się!

 1. Wyznacz miary kątów x i y:
 2. Wykaż, że suma miar kątów wewnętrznych w czworokącie jest równa 360°.
  Ile wynosi w n-kącie?
 3. Czy boki trójkąta mogą mieć długości równe: 3; Π; 0,15?
 4. Na ile sposobów można zbudować trójkąt, jeżeli są do dyspozycji dwa odcinki długości 2 dm, trzy odcinki długości 3 dm i dwa odcinki długości 5 dm?
 5. Wykaż, że w dowolnym trójkącie odcinek łączący środki dwóch boków ma długość równą połowie długości trzeciego boku i jest do niego równoległy.
 6. Drabina o długości 2,5 m po oparciu o ścianę domu sięga na wysokość 2 m. Jak wysoko sięga drabina o długości 3,5 m, jeśli jest ustawiona pod tym samym kątem?
 7. Wyznacz długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych
  30 i 40.
 8. Oblicz x.