Twierdzenie Pitagorasa

Chociaż Pitagoras sformułował swoje twierdzenie już w VI w. p.n.e, to jest ono popularne aż do dziś. Brzmi ono tak:

"W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta."

Poniżej przedstawiam graficzny dowód tego twierdzenia: