Kontakt

Michał Kosowski
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Źródła